Električne dizalice

Šta su električne dizalice?

Električne dizalice su alati koji služe za podizanje i transport raznih tereta na visinu. Koriste se u gradjevinskoj industriji, u proizvodnji i mnogim drugim sferama. One se sastoje od kabine koja se pomiče na šinama, a pogoni ih električni motor.

Vrste električnih dizalica

  1. Plafonske dizalice
  2. Teleskopske dizalice
  3. Konzolne dizalice
  4. Viličarske dizalice
  5. Vertikalne dizalice

Prednosti korišćenja električnih dizalica

Brz i efikasan rad

Sigurnost pri radu

Fleksibilnost

Visoka kapacitet podizanja

Ekonomičnost

Sigurnosna pravila korišćenja električnih dizalica

  1. Redovno održavajte i proveravajte svoju električnu dizalicu
  2. Nikada ne prekoračujte maksimalnu nosivost dizalice
  3. Koristite odgovarajuće sigurnosne uređaje, kao što su zaštitne mrežice i sigurnosne brave
  4. Obučite osoblje koje će koristiti dizalicu
  5. Nikada ne koristite dizalicu u blizini električnih kablova ili visokog napona.

Električne dizalice su nezamenjive u mnogim industrijama i sferama. Važno je da ih koristite na siguran i efikasan način, pridržavajući se sigurnosnih pravila i redovno ih održavajući. Ukoliko želite da podignete terete na visinu brzo i sigurno, izaberite najbolju električnu dizalicu za svoje potrebe i koristite je u skladu sa uputstvom proizvođača.